Sarten Ambalaj A.S. | Sarten Romania | Sarten Russia | Sarten Bulgaria

Metalna ambalaža različitih zapremina se proizvodi za naše poslovne partnere u indusriji miineralnih ulja - boja - hemije – poljoprivredne zaštite (agrohemije).Sva prava zadržava: Sarten Ambalaj A.S. ©