Sarten Ambalaj A.S. | Sarten Romania | Sarten Russia | Sarten Bulgaria

Standardizovana i brizgana plastična ambalaža proizvodi se za naše poslovne partnere u industriji -mineralnih ulja - boja - hemije - agrohemije -  sredstava za čišćenje različitih zapremina.Sva prava zadržava: Sarten Ambalaj A.S. ©