Sarten Ambalaj A.S. | Sarten Romania | Sarten Russia | Sarten Bulgaria
SARTEN Srbija

Trenutno nema aktivnih konkursa za zaposlenje u SARTEN Ambalaža d.o.o. Paraćin.

 

 

SARTEN KADROVSKA POLITIKA

Naša kadrovska politika:

 

  • Ključ našeg uspeha su ljudi
  • Maksimalno održavanje motivacije i posvećenosti naših zaposlenih u Sartenu.
  • Praktikovanje transparentne i otvorene politike prema našim zaposlenima,
  • Prioritetan napredak  naših zaposlenih u svakoj fazi i nivou razvoja, kao i kontinuirano ulaganje u ljudstvo
  • Kontinuirani doprinos korporativnim ciljevima, kao što su  efikasnost, profitabilnost, zadovoljstvo kupaca, i to obezbeđujući kontinuirani razvoj naših zaposlenih,
  • Razvoj profesionalnog napretka naših zaposlenih, u cilju njihove maksimalne produktivnosti
  • Nagrađivanje visokih učinaka i razvojna podrška za one sa manjim uspehom,
  • Stvaranje radnog okruženja koje će osigurati lični i profesionalni razvoj zaposlenih.

 

Naše HR službe podstiču profil pojedinca otvorenog za promene i razvoj, koji voli svoj posao, veruje u timski rad i neguje timski duh, podržava etičke vrednosti i prihvata društvenu odgovornost, odgovorno je orijentisan u pristupu kupcima.

 

 

SARTEN AKADEMIJA


Sarten akademija,  je program jačanja. Sarten Akademija je pokrenut 2008. godine da dovrši formiranje budućih poslovnih lidera, koji su takođe diplomci stručnih akademija. U periodu od 2008. do 2011. obavljeno je 7 programa obuke, i 113 kandidata, tek svršenih diplomaca, se pridružilo Sarten porodici kako bi postali jedan od budućih lidera.
 
Sa ovog dvonedeljnog programa obuke u vezi sa raznim temama, koje uključuju lični razvoj, sticanje veština upravljanja, proizvodnje, poznavanja proizvoda, razvoj proizvoda, tehnike prodaje, izvoz, finansije i računovodstvo, izlazi kadar obučen od strane stručnih akademika.

 

Za više informacije posetitie www.sarten.com.tr

Sva prava zadržava: Sarten Ambalaj A.S. ©