Sarten Ambalaj A.S. | Sarten Romania | Sarten Russia | Sarten Bulgaria

Kao kompanija negujemo svest o društvenoj odgovornosti i obavezali smo se na ekološke sisteme poslovanja u svim fazama proizvodnje, od ulaza sirovina do isporuke gotovih proizvoda, kao i u procesima upravljanja mašinama i opremom, metodama, ljudima i troškovima

  • Podržavamo i učestvovujemo u ekološkim aktivnostima javnih i privatnih organizacija, sa ciljem ispunjenja naših zakonskih i ličnih obaveza u vezi sa  zaštitom životne sredine.
  • Kontinuirano upravljamo i kontrolišemo naš otpad,  kroz klasifikaciju, reciklažu i inicijative za povratak i smanjenje otpada, uz smanjeni utrošak prirodnih resursa I sprovođenjem stalnih poboljšanja.
  • Imajući u vidu našu svest o proizvodnji, kvalitetu, bezbednosti na radnom mestu, i bezbednosti životne sredine, u novim projektima i investicijama sprovodimo tehnologije koje stvaraju minimalan otpad.
  • Investiranjem u naše zaposlene i klijente težimo izgradnji kvaliteta i ekološke svesti, transformišući je u jednu održivu vrednost.
  •  Kako bi formirali svest o važnosti životne sredine i na taj način smanjili potencijalni uticaj na nju,  kontinuirano radimo na razvoju i principima unapređenja.
  • U cilju maksimalne koristi, sprovodimo periodične preglede u skladu sa principima životne sredine
  • Sprovodimo otvorenu politiku i dostupnu  čitavom društvu
  • Svi rukovodioci i zaposleni, koji rade u našim postrojenjima, odgovorni su za sprovođenje politike zaštite životne sredine, ispunjavanje naše društvene odgovornosti i unapređenje svesti o zaštiti životne sredine.Sva prava zadržava: Sarten Ambalaj A.S. ©