Sarten Ambalaj A.S. | Sarten Romania | Sarten Russia | Sarten Bulgaria

Sarten Srbija osnovan je 12. maja 2010. godine. sa sedištem u mestu Glavica kod Paraćina. Uspešno posluje već 5 godina na polju prodaje metalne ambalaže koja se proizvodi u Bugarskoj, kao i TO poklopaca, plastične i PET ambalaže koja se proizvodi u Turskoj.

Sarten Srbija je predstavništvo turske kompanije Sarten. Sarten u Turskoj ima 12 fabrika za proizvodnju metalne, plastične i PET ambalaže kao i TO poklopaca, jednu fabriku u Bugarskoj za proizvodnju metalne ambalaže i jednu fabriku za proizvodnju aeroslol boca u Rusiji. Namena Sartenovih proizvoda je široka. 

Sarten je započeo proizvodnju metalne ambalaže 20. marta 1972,  u svom postrojenju u Čorlu. Kako bi zadovoljili potrebe brzog rasta na  turskom tržištu, Sarten  je ubrzo otvorio nove  fabrike. Kao rezultat strateškog rasta fabrike, Sarten danas posluje u 12 pogona, smeštenih u  Silivri, Gebzeu, Karachabeiju, Geliku, Manisi , Adani i Ajvaliku. Ulaganja u postrojenja pratila su  potrebe Sartenovih kupaca- postrojenja su podizana planski, na lokacijama gde su koncentrisani kupci. Asortiman Sartenovih proizvoda predstavlja:  metalna ambalaža, savijajući (twist) poklopci  i ostali plastični dodaci.

Sarten proizvodi  metalnu ambalažu za proizvode raznih industrijskih grana kao što su: konzerviranje hrane, jestiva ulja, sprejevi, agrohemija, motorna ulja, boje.

U asortimanu plastične ambalaže, Sarten nudi proizvode napravljene od PET, PE i PP materijala, kao što je plastična ambalaža za: maziva, poljoprivrednu hemiju (CO-EX), boje , kečap (CO-EX), sredstva za čišćenje i kozmetičke proizvide.

Sarten nudi različite vrste twist-off poklopaca širokog raspona prečnika (38-100 mm) , koji su idealni za različite potrebe kupaca i zadovoljavaju  sve zahteve prehrambene industrije.

Poklopci za tegle proizvedeni su tako da zadovoljavaju sve potrebe prehrambene industrije. Prečnik proizvoda je u  rasponu od 38mm do 100mm.

Sarten trenutno ima dva proizvodna pogona u inostranstvu u sklopu međunarodnih kompanija, osnovanih  u inostranstvu sa 100% kapitala Sartena. Prva od tih investicija u inostranstvu je pogon za metalnu ambalažu i nalazi se u Plevenu pod nazivom Sarten Bulgaria Ltd. Drugi pogon, za proizvodnju ambalaže za sprejeve,  u  Nevinominsku u Rusiji, posluje u okviru OOO Sarpak company (D.O.O Sarpak company).

Sarten  posluje i sa dvema marketinškim kompanijama u Srbiji i Rumuniji, sa ciljem da obavi prodaju i proces snabdevanja u ovim zemljama, kao i susednnim zemljama regiona.
Sarten je lider na tržištu i favorit u tehnologiji proizvodnje metalne i plastične ambalaže. Njegov  R&D centar, koji posluje u okviru pogona u Silivri, obezbeđuje tehnološko snadbevanje i uz proizvodnju  kalupa  za fabrike, omogućava njihova tehnološka dostignuća.

SARTEN AKADEMIJA, osnovana u okviru  pogona u Silivri, u skladu sa našom politikom kontinuiranog ulaganja u svoje ljude,  pruža obuku svojim novozaposlenim, postojećim zaposlenima i svojim klijentima.Sva prava zadržava: Sarten Ambalaj A.S. ©